Czy kasy fiskalne są już gotowe na online?

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia, dotyczącego warunków technicznych, jakie będą musiały spełniać urządzenia rejestrujące sprzedaż – prowadzenie ewidencji obrotu ma się niedługo odbywać obowiązkowo przy użyciu tzw. kas fiskalnych online. W przypadku wielu przedsiębiorstw oznacza to wymianę obecnych technologii handlowych na nowe. Ale czy zawsze? Czy istnieją już kasy fiskalne gotowe na online? Okazuje się, że tak.

Parę słów o nadchodzących zmianach

W 2018 roku ma wejść w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, z którego wynika, że handel towarami i usługami na rzecz klientów indywidualnych, wymagający stosowania odpowiednich technologii sprzedaży, musi być prowadzony przy użyciu tzw. kas fiskalnych online. Chodzi o połączenie tych urządzeń z centralnymi serwerami Ministerstwa Finansów, co pozwoli na jeszcze szybszy i wygodniejszy przesył danych, szczelniejszą kontrolę podatkową i skuteczniejszą walkę z tzw. szarą strefą. Ponadto, rozwiązania te mają przynieść również korzystne rozwiązania przedsiębiorcom i klientom. Ci pierwsi będą mogli przestudiować wyniki sprzedaży oraz sprawniej zarządzać programami lojalnościowymi. Ci drudzy zaś będą mieli szansę otrzymać e-paragon – elektroniczny dowód sprzedaży – np. wprost na podany adres email.

Czy wymiana jest konieczna? Czyli o kasach fiskalnych gotowych na online

W bardzo wielu przypadkach, a zwłaszcza dotyczy to małych firm – nowe warunki techniczne będą niechybnie oznaczać konieczność wymiany dotychczasowych kas na nowe. Trudno jeszcze powiedzieć, na jakich zasadach ten proces się odbędzie, ale można się domyślić, że będzie przebiegał stopniowo. Niemniej, sytuacja zakupu nowego urządzenia nie musi być pewnym scenariuszem. Przykładem jest tutaj firma Elzab, produkująca technologie sprzedaży. Mając świadomość nadchodzących zmian, oferuje podatnikom zakup kas z certyfikatem „Online Ready”. Oznacza to, że przedsiębiorcom z kasami rejestrującymi gotowymi na online przysługują pewne możliwości. Certyfikat ma zagwarantować brak konieczności wymiany tego urządzenia na nowe i zapewnienie ze strony producenta, że zakupiony wcześniej model zostanie dostosowany do nowych regulacji prawnych. Więcej na ten temat zasad tych modyfikacji można przeczytać w artykule przedstawiającym kasy fiskalne gotowe na online.