Rejestracja kasy fiskalnej – dobrze wiedzieć o niej wcześniej!

Zadaliśmy sobie proste pytanie: co może niepokoić początkującego przedsiębiorcę, wstępującego na „fiskalną drogę”? Nasunęły nam się przede wszystkim 2 odpowiedzi. Pierwsza to wszelkie dylematy, dotyczące wyboru odpowiedniego dla danego biznesu urządzenia. A druga? Odnosi się do kwestii związanych z procedurą instalacyjną, którą to urządzenie musi przejść. W rzeczywistości jednak, nie ma specjalnie czego się obawiać – wystarczy tylko wcześniej co nieco o niej wiedzieć.

Bez prawidłowej instalacji ani rusz! Nie będziemy mogli rozpocząć sprzedaży towarów lub usług z użyciem kasy fiskalnej. Wedle obowiązujących przepisów, musi być ona najpierw zarejestrowana – dopiero potem jesteśmy w stanie prowadzić ewidencję obrotu zgodnie z prawem. Na szczęście, procedura ma swoje standardy i przebiega dosłownie tak samo dla wszystkich przedsiębiorców, znajdujących się w tym samym położeniu, co my. A zatem – jak to wygląda?

Zgłoszenie przedinstalacyjne, czyli tak to się zaczyna

Pisemne powiadomienie do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego – tu rozpoczyna się cała procedura. Zgłoszenie przedinstalacyjne, niezbędne do rejestracji kasy fiskalnej, musi zawierać nasze imię i nazwisko (lub „nazwę”), NIP, liczbę urządzeń, które planujemy wdrożyć oraz adresy miejsc ich instalacji. Termin, w jakim ma ona się odbyć, również powinien znaleźć się w tym dokumencie. Pismo możemy dostarczyć osobiście lub listownie – to już zależy od nas. Najważniejsze jednak, by dotarło ono na miejsce nie później, niż 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem ewidencji obrotu.

Fiskalizacja, czyli najważniejsza sprawa

Potem główną rolę zaczyna odgrywać uprawniony serwisant, najprawdopodobniej pochodzący z firmy, u której zakupiliśmy nasze urządzenie. Tylko on bowiem może podjąć się wykonania kluczowego zadania, czyli fiskalizacji. Czynność ta jest jednorazowa i nie odwracalna. Polega na przestawieniu funkcjonowania kasy z trybu szkoleniowego (przeznaczonego dla nas do uczenia się jej obsługi) na tryb fiskalny. Gdy to się już stanie, wszystkie operacje przeprowadzone na urządzeniu rejestrującym będą zapisywane, tworząc dokumentację z ewidencji obrotu. Od tego momentu możemy rozpocząć sprzedaż z paragonami 🙂

Zgłoszenie poinstalacyjne, czyli zbliżamy się do końca

Po zrealizowaniu fiskalizacji pozostaje nam złożenie do Urzędu Skarbowego jeszcze jednego dokumentu, zwanego zgłoszeniem poinstalacyjnym. Musi on wpłynąć nie później, niż 7 dni od wprowadzenia kasy w tryb fiskalny. Podobnie, jak poprzednio – możemy dostarczyć pismo osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (istotna będzie data na stemplu). A w odpowiedzi otrzymamy numer ewidencyjny, świadczący o wprowadzeniu naszego urządzenia rejestrującego do katalogów US. Wystarczy później jedynie umieścić ten numer na obudowie kasy (w widocznym miejscu, przy użyciu markera lub naklejki) i możemy uznać rejestrację oraz całą procedurę instalacyjną za pomyślnie zakończoną 🙂