Nastaje nowa era w branży fiskalnej

Kryteria i warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące – właśnie tego dotyczy projekt nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju, nad którym trwają intensywne prace. Projekt ten jest dość wyjątkowy, ponieważ ma za zadanie wprowadzić system dla e-paragonów. Na czym to polega? Czy jesteśmy świadkami fiskalnej rewolucji?

Czego dotyczy nowe Rozporządzenie?

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć informację na temat przygotowywanego, nowego Rozporządzenia. Dotyczy ono kas rejestrujących, a konkretnie warunków technicznych, jakie będą musiały spełniać. Chodzi tu szczególnie o urządzenia on-line, które miałyby bezpośrednie połączenie z centralnym serwerem Ministerstwa Finansów. Ponadto, celem projektu tworzonego przy współpracy m.in. Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Miar jest uściślenie przepisów, by nie pozostawiały one miejsca na dowolną ich interpretację, co ostatecznie doprowadzi do jeszcze większej szczelności podatkowej. Określenie na nowo standardów technologii sprzedaży powinno również ułatwić życie zarówno producentom czy sprzedawcom, jak i klientom. Ponadto, chodzi też o powstanie e-paragonu, czyli dokumentu w formie elektronicznej. Niemniej, jak wynika z dotychczasowych informacji, urządzenia fiskalne nie będą jeszcze pozbawione mechanizmów drukujących.

Nadchodzi czas e-paragonów!

Już od jakiegoś czasu mówi się o zupełnie nowym systemie, związanym z kontrolą podatkową i prowadzeniem fiskalnej dokumentacji. Połączenie urządzeń rejestrujących z serwerem Ministerstwa Finansów umożliwi, w ramach stałego połączenia internetowego, transmisję danych odnośnie dokonanych transakcji. W praktyce oznacza to, że urzędnicy państwowi uzyskają dostęp do wielu informacji na temat tego, co, gdzie, ile i w jakim czasie sprzedają przedsiębiorcy lub kupują klienci. Zatem system ten miałby służyć jako narzędzie do jeszcze skuteczniejszej kontroli podatkowej i jednocześnie do analizy zachowań konsumenckich. Podobne informacje pomogą również sprzedawcom w ulepszeniu swojej strategii handlowej. Zniknie też konieczność przechowywania papierowych kopii paragonów. A co zyskają na tej zmianie klienci? To właśnie e-paragon – dowód sprzedaży (upoważniający choćby do reklamacji lub zwrotu) w formie cyfrowej, nie zaś na papierze termicznym o dość niskiej trwałości. Dokument może być przesłany na elektroniczną pocztę nabywcy, dzięki czemu uzyska on łatwy i szybki dostęp do danych, które odtąd będą lepiej zabezpieczone. W ten sposób anachroniczny wydruk fiskalny zastąpi rozwiązanie, jakich wiele we współczesnej rzeczywistości.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o Rozporządzenie, jest to wciąż projekt, a więc nie wersja ostateczna. Zapewne, będzie ona ulegać dalszym poprawkom i uściśleniom, także dzięki zgłaszanym uwagom. Niemniej, można mówić o dość dużych zmianach, wprowadzających branżę fiskalną w nową erę.