Książka serwisowa – co o niej wiesz?

Dołączana jest do każdego urządzenia fiskalnego. Jej używanie oraz przechowywanie określają przepisy, których należy ściśle przestrzegać. Musi być przechowywana jeszcze przez 5 lat od momentu zakończenia pracy na danej kasie lub drukarce rejestrującej. O czym mowa? O książce serwisowej, niepozornym „zeszyciku”, którego rola znacznie wykracza poza możliwe pierwsze wrażenie.

Wszystko o urządzeniu fiskalnym

Książka serwisowa daje dostęp do wszystkich najważniejszych informacji o zakupionej przez nas kasie lub drukarce fiskalnej. Znajdziemy w niej model mi nazwę urządzenia, jego numer fabryczny i unikatowy, a także adres firmy, która wykonała fiskalizację oraz dane producenta, serwisanta głównego i serwisanta rezerwowego. No i najważniejsze: książka ta zawiera adnotacje związane z wszystkimi podjętymi interwencjami, przeglądami technicznymi i naprawami.

Gdzie urządzenie Twoje, tam książka Twoja

Przepisy mówią jasno: przez cały okres użytkowania kasy lub drukarki fiskalnej, przypisana jej książka serwisowa musi znajdować się w miejscu instalacji urządzenia. Co więcej, przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać ją przez kolejne 5 lat od zakończenia użytkowania tej konkretnej technologii. Skąd takie zasady? Książka serwisowa jest „udokumentowaniem życiorysu” kasy bądź drukarki fiskalnej – znajdujące się w niej wpisy, wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi, są gwarantem, że urządzenie działa sprawnie, a więc przynajmniej pod względem technicznym ewidencja obrotu przebiega jak należy. Za każdym razem uprawniony serwisant albo osoba reprezentująca organy skarbowe ma prawo zażądać od nas okazania książki serwisowej.

Nie masz już książki serwisowej? Postaraj się o nową!

Brak książki serwisowej równa się złamaniu prawu – dosłownie. Wykroczenie to może skończyć się różnie: karami ze strony Urzędu Skarbowego, odmową serwisu na dalsze naprawy i konserwacje urządzenia, czy też utratą ulgi uzyskanej przy zakupie kasy lub drukarki. A co zrobić, gdy ten dokument zawieruszy się lub zostanie zniszczony? Należy natychmiast poinformować o tym organy skarbowe, a w drugiej kolejności złożyć pisemną prośbę do producenta o wydanie duplikatu książki serwisowej. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla nas!