Przeglądy techniczne kas – co się zmieni w przepisach fiskalnych?

Wprowadzenie systemu kas fiskalnych online w Polsce jest co prawda przesuwane w czasie, ale raczej nie ma co liczyć na to, że w ogóle nie dojdzie do zmian w funkcjonujących przepisach. A nowe regulacje prawne obejmą również jeden z najważniejszych obowiązków użytkownika urządzenia rejestrującego – przeglądy techniczne. O jakie dodatkowe przepisy konkretnie chodzi i kto najbardziej odczuje planowane zmiany?

Po pierwsze: nowelizacja ustawy o VAT

Znowelizowanie ustawy o podatku od towarów i usług jest absolutnie niezbędne do wprowadzenia w Polsce systemu fiskalizacji online. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że dodatkowe przepisy, które mają się pojawić w tym akcie prawnym, nie będą dotyczyły wyłącznie urządzeń rejestrujących nowego typu. Nowelizacja ustawy o VAT zdefiniuje m.in. karę finansową za brak ważnego przeglądu technicznego. Jak wiadomo, taką kontrolę urządzenia należy zlecać nie rzadziej niż co 2 lata. Co więcej, grzywny nakładane przez naczelników Urzędów Skarbowych będą wynosiły 300 zł. Podatnicy, którzy nie dopilnują terminu przeglądu technicznego, będą musieli zapłacić karę w formie przelewu na rachunek wskazany przez US.

W znowelizowanej ustawie o VAT pojawi się też dodatkowy wymóg dla firm, które prowadzą serwis kas fiskalnych. W przyszłości będą one musiały informować US o wykonywanych przeglądach technicznych – do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przeprowadzą takie kontrole. Niemniej, wspomniany obowiązek wystąpi wyłącznie w przypadku przeglądów kas z kopią elektroniczną bądź papierową.

Po drugie: nowe Rozporządzenie Ministra Finansów

Wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług powstają także inne akty prawne, które zdefiniują szereg kwestii związanych z systemem online. W zeszłym roku wprowadzono przecież nowe Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, określające szczegółowo funkcjonalność kas online. Na tym jednak nie koniec…

W najbliższej przyszłości Ministerstwo Finansów planuje przyjęcie nowego Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. A tam również pojawią się zapisy dotyczące przeglądów technicznych. W porównaniu z dotychczasowym Rozporządzeniem MF, uregulują one też obowiązek dodatkowego zgłaszania urządzeń fiskalnych do omawianej tu kontroli serwisowej. Chodzi konkretnie o 2 sytuacje: wynajem kas fiskalnych oraz ponowne rozpoczęcie stosowania danego modelu po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej. W takich okolicznościach przedsiębiorcy będą musieli pamiętać o dodatkowym zgłaszaniu urządzeń do przeglądów.