Programowanie stawek VAT na kasie według wytycznych MF

Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Przepisy te mają uregulować m.in. kwestie związane ze stosowaniem urządzeń fiskalnych online. Okazuje się jednak, że nie tylko takie zapisy można znaleźć w projekcie nowego Rozporządzenia. Od 2019 roku zacznie też obowiązywać konieczność konkretnego przyporządkowania stawek VAT do liter A-G.

Na czym polega programowanie stawek?

Programowanie stawek VAT to jedna z najważniejszych czynności, jaka towarzyszy „przygotowaniu” do pracy kasy lub drukarki fiskalnej. Urządzenie tego typu musi przecież prawidłowo naliczać podatki należne do zapłaty. Samo zdefiniowanie stawek odbywa się zazwyczaj podczas instalacji kasy w firmie i jest wykonywane przez serwisanta. W późniejszym czasie można też wprowadzić zmiany w przyporządkowaniu wartości procentowych VAT. Co więcej, niektóre modele urządzeń pozwalają nawet na zdefiniowanie automatycznej zmiany stawek w odpowiednim momencie. Niemniej, obecnie obowiązkowe jest jedynie przypisanie literze A konkretnej wartości – 23% VAT (lub obniżonej 22%). W pozostałych przypadkach przyporządkowanie stawek jest dowolne.

Nowe zasady i termin wprowadzenia zmian

Projekt Rozporządzenia MF z 5 listopada 2018 roku zakłada ujednolicenie sposobu programowania stawek na kasach oraz drukarkach fiskalnych. Przepisy wyznaczają również termin, po przekroczeniu którego nie będzie już można korzystać z dotychczasowego, dowolnego przypisania wartości podatku VAT. A wygląda to następująco:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości  22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisana sprzedaż zwolniona od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Z takiego przyporządkowania będzie trzeba korzystać najpóźniej od 1 lutego 2019 roku, czyli miesiąc po planowanym wejściu w życie nowego Rozporządzenia.

Ważny wpis do książki serwisowej kasy

Przy okazji warto też zaznaczyć, że nowe Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzi obowiązek umieszczania informacji o przyporządkowaniu stawek VAT w książce serwisowej urządzenia fiskalnego. Na razie nie wiadomo jednak, w którym miejscu w tej dokumentacji będzie trzeba zawrzeć wymaganą adnotację. Co więcej, aktualnie książki serwisowe kas i drukarek nie posiadają takiej rubryki.