E-paragony fiskalne – kiedy się pojawią i co zmienią w obsłudze klientów?

Zostało już niewiele czasu do momentu, aż pierwsi podatnicy zaczną korzystać z kas fiskalnych online. Niezbędne są jeszcze oczywiście odpowiednie przepisy w sprawie takich urządzeń, a konkretnie – znowelizowana ustawa o VAT. Te regulacje prawne mają jednak wejść w życie już na początku 2018 roku i od tego momentu przedsiębiorcy będą już mogli wdrażać kasy rejestrującego nowego typu. A jedną z najważniejszych innowacji w tych urządzeniach okaże się opcja realizowania e-paragonów.

Dwie równorzędne formy dowodu sprzedaży

Wystawianie paragonów fiskalnych to tak naprawdę podstawowa czynność, która wiąże się ze stosowaniem kas rejestrujących. Takie dowody sprzedaży muszą wydawać przedsiębiorcy obsługujący klientów indywidualnych. Paragony fiskalne mają formę papierową i są drukowane na rolkach termicznych. Dokumenty tego typu zawierają też ważne informacje na temat podatnika, urządzenia rejestrującego, zaewidencjonowanej transakcji oraz należnych podatków. Obecność tych danych jest zresztą regulowana osobnymi przepisami.

Na początku lipca 2018 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. I to właśnie w tym akcie prawnym znajdziemy szczegółowe informacje na temat elektronicznych paragonów. Dzięki temu wiadomo, że cyfrowe dowody sprzedaży będą zawierały takie same dane, jak „tradycyjne” wydruki. Niemniej, na realizowanie e-paragonów fiskalnych pozwolą jedynie kasy rejestrujące online. Dodatkowo, obydwie formy dowodu sprzedaży będą miały równorzędne znaczenie.

Nie będzie końca papierowych paragonów

Wprowadzenie cyfrowych dowodów sprzedaży nie doprowadzi wcale do wycofania papierowych paragonów fiskalnych. Przynajmniej na razie nie ma mowy o takich zmianach systemowych. Dlatego kasy rejestrujące online również będą posiadały mechanizmy drukujące, służące m.in. do wystawiania paragonów dla klientów indywidualnych. Co więcej, nie w każdej sytuacji podatnik zostanie zobligowany do zrealizowania omawianego dokumentu także w formie elektronicznej. Zgodnie z planowanymi zmianami prawnymi, e-paragon z kasy online będzie trzeba wystawić i wysłać dopiero wtedy, gdy klient wyraźnie poprosi o taki dowód sprzedaży. W pozostałych przypadkach wystarczające okaże się wydanie papierowego wydruku z urządzenia fiskalnego.

Warto też zaznaczyć, że e-paragony mają być dystrybuowane za pośrednictwem zabezpieczonego systemu. Dzięki temu ani podatnik, ani klienci, nie będą musieli się obawiać, że informacje widniejące na dowodzie sprzedaży trafią w niepowołane ręce. Dodatkowo, po wystawieniu i przesłaniu, elektroniczny paragon trafi na adres poczty elektronicznej – wskazany przez konsumenta. I taką formę dokumentu klient również będzie mógł wykorzystać np. do skorzystania z prawa do reklamacji lub zwrotu produktu. W rezultacie, e-paragony przyczynią się m.in. do rozwoju i popularyzowania nowoczesnych form handlu, głównie e-commerce.