Programowanie stawek VAT na kasie według wytycznych MF

Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Przepisy te mają uregulować m.in. kwestie związane ze stosowaniem urządzeń fiskalnych online. Okazuje się jednak, że nie tylko takie zapisy można znaleźć w projekcie nowego Rozporządzenia. Od 2019 roku zacznie też obowiązywać konieczność konkretnego przyporządkowania stawek VAT do liter A-G.

Read More