Nie zapomnij o zleceniu przeglądu swojej kasy fiskalnej!

Dotychczas omówiliśmy już na naszym blogu kilka obowiązków, o których muszą pamiętać wszyscy właściciele kas rejestrujących. Dziś natomiast przyszedł czas na opisanie przeglądu technicznego urządzenia rejestrującego. Na czym polega ta procedura i kto jest odpowiedzialny za jej przeprowadzenie? Jak często trzeba zlecać przeglądy techniczne i co grozi za niedopilnowanie wspomnianego obowiązku?

Podatnik zleca, serwisant wykonuje przegląd

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami fiskalnymi, każdy przedsiębiorca, który korzysta z kasy rejestrującej, jest zobligowany do zlecania przeglądów technicznych swojego urządzenia. Kontrola tego typu musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Jak widać, nie ma tutaj mowy o konkretnym terminie, a jedynie o przedziale czasowym. Niemniej, to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, czy jego kasa posiada ważny przegląd techniczny. Jednakże, podatnik nie może samodzielnie wykonać takiej procedury. Co więcej, przepisy mówią jasno, że przegląd techniczny musi zostać przeprowadzony przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami. W większości przypadków będzie to przedstawiciel dystrybutorach technologii sprzedaży, u którego przedsiębiorca kupił kasę. W związku z tym, gdy zbliża się termin przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu technicznego, podatnik powinien skontaktować się z serwisem urządzeń i umówić wykonanie omawianej tu usługi.

Wpis do książki serwisowej kasy

Bardzo ważnym elementem przeglądu technicznego kasy rejestrującej jest umieszczenie adnotacji na ten temat w książce serwisowej urządzenia. Sporządzenie takiego wpisu należy do obowiązków serwisanta, który wykonuje omawianą tu usługę. W adnotacji powinien się znaleźć wynik przeglądu technicznego. Niekiedy wpisywane są tam również ewentualne sugestie pokontrolne, związane z użytkowaniem kasy.

Dlaczego dopełnienie tej formalności jest tak istotne? Ponieważ adnotacje umieszczane w książce serwisowej, dotyczące właśnie przeglądów technicznych, są często sprawdzane podczas kontroli przeprowadzanej przez organy skarbowe. Natomiast brak odpowiednich wpisów będzie groził dotkliwymi konsekwencjami.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Niedopełnienie terminu przeglądu technicznego lub brak informacji na temat wykonywania przeglądów w książce serwisowej, będzie groził podważeniem prawidłowości obrotu rejestrowanego na kasie fiskalnej. Wtedy przedsiębiorca musi się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami, m.in. koniecznością zwrotu ulgi za instalację pierwszego urządzenia (jeżeli podatnik skorzystał z takiej refundacji). Ponadto, ustawodawca pracuje obecnie nad przepisami, które upoważnią naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego do nakładania kary finansowej za brak przeglądu. Grzywna tego typu ma zostać zdefiniowana w znowelizowanej ustawie VAT.