Kto i kiedy musi zacząć korzystać z kasy fiskalnej?

Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w firmie jest ściśle regulowany przez funkcjonujące w Polsce przepisy fiskalne. Obecnie wspomniane zasady definiuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, które weszło w życie na początku stycznia 2018 roku. To w tym akcie prawnym znajdziemy informacje zarówno na temat rocznego limitu obrotu, jak i wybranych działalności gospodarczych, zobligowanych do stosowania kasy bez względu na wysokość osiąganego obrotu.

Instalacja kasy po przekroczeniu limitu

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 roku, w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, podtrzymano dotychczasowe zasady, które dotyczą rocznego limitu obrotu. Podobnie jak w poprzednich przepisach, kwota graniczna wynosi obecnie 20 000 zł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przepisy obligują do wyliczania limitu obrotu zgodnie z liczbą dni prowadzenia handlu w danym roku obrachunkowym. Co za tym idzie, kwota 20 000 zł dotyczy wyłącznie podatników, którzy zaczęli obsługiwać klientów indywidualnych od 1 stycznia. W każdym innym przypadku limit obrotu należy obliczać indywidualnie.

Ponadto, aktualnie również funkcjonuje zasada, zgodnie z którą kasę rejestrującą trzeba zainstalować najpóźniej do 1 dnia 2 miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca przekroczył kwotę graniczną. Jest to okres pozwalający podatnikowi na dostosowanie prowadzonej firmy do obowiązku korzystania z urządzenia fiskalnego.

Rodzaj działalności gospodarczej i świadczonych usług

Od wielu lat przepisy określają także konkretne rodzaje działalności gospodarczych, które muszą korzystać z kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Innymi słowy, część polskich firm nie może korzystać z żadnych zwolnień ze stosowania urządzeń rejestrujących. Nie oznacza to jednak, że w takich przedsiębiorstwach kasa musi się pojawić już od pierwszego dnia prowadzenia sprzedaży. Zgodnie z przepisami, po wykonaniu usługi na rzecz klienta indywidualnego, która znajduje się na liście czynności uniemożliwiających skorzystanie z jakichkolwiek zwolnień, podatnikowi również przysługuje tzw. okres dostosowawczy. Podobnie jak przy przekroczeniu rocznego limitu obrotu, urządzenie fiskalne trzeba wtedy zainstalować najpóźniej do 1 dnia 2 miesiąca, następującego po miesiącu, w którym doszło do obsługi osoby fizycznej.

Jakie zmiany w tej kwestii wprowadziło Rozporządzenie Ministra Rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 roku? Ogólne zasady obowiązku instalacji kasy niezależnie od wysokości obrotu zostały zachowane. Niemniej, nowe przepisy nieznacznie rozszerzyły katalog czynności, przy wykonywaniu których nie można skorzystać z żadnego zwolnienia (przedmiotowego lub podmiotowego). Na wspomnianą listę trafiło m.in. świadczenie usług w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, dyskoteki i sale taneczne oraz do wesołych miasteczek i parków rozrywki.